Massage Bạch Kim

Media
Info
Report
Report
Massage Toàn Thân 60p: 250k khi sử dụng code giảm còn 200k
Phòng Vip- 60p : 600k khi sử dụng code giảm còn 500k
Vip Thái - 90p : 800k khi sử dụng code giảm còn 700k
Super Vip Thái - 90p : 1200k khi sử dụng code giảm còn 1100k
Miễn phí : Khi Quý Khách sử dụng các loại vé Vip (Vip, Vip Thái, Sup Thái) Quý khách sẽ được phục vụ Miễn Phí:
Gà Ác Tiềm Thuốc Bắc
Cật Hầm Sâm
Rượu Vang
Trái cây
Loại
Massage
Level
AQ
Giá vé
250K
Tip sàn
200
Địa chỉ
12D, Cách Mạng Tháng 8, Quận 1
Khu vực
Sài Gòn/Quận 1
Ngày đăng
25-12-2019 18:27
Ngày xác thực
25-12-2019 18:27